برچسب: مشخصات جویس انبه یخ ( FRZN MANGO ) تولید کمپانی BLVK کشور  آمریکا :